Projektid

 Põhilised teostatud tööd

 Aasta

Tellija nimi

 

Kohtla-Järve linna mänguväljakute demonteerimine Ahtme ja Järve linnaosades

 2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus 

Veetorude avariitööd Ojamaa Kaevanduse territooriumil

2018

VKG Kaevandused OÜ

Liiniseadeventiilide paigaldamine ja isoleerimine.

2018

 Kohtla-Järve, Järve linnaosa, Keskallee 2 KÜ

1. Külma-, sooja- ja tsirkulatsioonitorude vahetamine
2. Kanalisatsioonitorude vahetamine.

2018

Estonia pst.3 KÜ

1. Külma-, sooja- ja tsirkulatsioonivee torude vahetamine 
2. Kanalisatsioonitorude vahetamine 

2018

AHTME MAANTEE 57 KÜ
Veetorude ventiilide paigaldamine (DN50)  2018  AÜ Kuldrenett
Kanalisatsioonitorude vahetamine 2018 Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 8 KÜ
     
     
     
     

Kohtla-Järve linna Oru linnaosa kaugküttetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega

 2017

 OSK GRUPP OÜ

Soojustorustiku rekonstrueerimine vastavalt projektile (kõik tööd) Alutaguse maleva Jaama 37 parkimisalal, Jõhvis

 2017

 ESTAMET OÜ 

Külma-, sooja-, tsirkulatsiooni ja kanalisatsioonitorude vahetamine

2017

KÜ Maleva 13

Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu keldris ja veesõlmehoones veetrassi renoveerimine.

2017

Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu

Külma-, sooja- ja tsirkulatsioonitorude magistraalide vahetamine 2017

KÜ Maleva 7

Külma-, sooja-, tsirkulatsiooni ja kanalisatsioonitorude vahetamine

2017

KÜ Vahtra 18A

Külma-,sooja-, tsirkulatsiooni ja kanalisatsioonitorude vahetamine 

2017

KÜ Narva mnt.37

1.Keldris ja pööningul kütteventiilide vahetamine. 2.Pööningul küttetorudele liiniseadeventiilide paigaldamine.

2017

Ahtme mnt.73 KÜ

Köögis külmavee-, soojavee-ja kanalisatsioonitorude vahetamine 

2017 

Maleva 33 KÜ

Keldris soojavee- ja tsirkulatsioonivee torude magistraalide vahetamine ja isoleerimine.

2017

KÜ Põhja allee 21

Väliskanalisatsioonitoru vahetamine

 2017

Puru tee 33 KÜ

Külma-, sooja- ja tsirkulatsioonivee torude vahetamine. Kanalisatsioonitorude vahetamine

 2017

 Ahtme maantee 57 KÜ

Keldris soojaveetoru vahetamine

 2017

Puru tee 86 HÜ

Külma- ja sooja ning tagasiveetorude vahetamine. Kanalisatsioonitorude vahetamine.

 2017

KÜ Punane-2

 Väliskanalisatsiooni torude vahetamine (DN110 SN8).

 2017

TOOME puiestee 7 KÜ

 

2016

 

Ahtme Grossi kaubandushoone, Kohtla-Järve, Maleva 23:1.hoonesisene veevarustus (sh tuletõrje kapide süsteem);
2.hoonesisene olmekanalisatsioon;
3. hoonesisene sademeveekanalisatsioon;

 

2016

 OÜ Moodul Projekt

Jõhvi linnas Kooli ja Uus tänavate eelisoleeritud soojustrasside ehitis 351,7m

2016

VKG Soojus AS

Servaääre küla, Kohtla vald  Survekanalisatsiooni kollektori avarikohta montaaž.

2016

OÜ Järve Biopuhastus 

Sademevee kanalisatsiooni süsteemi ehitamine
Olmekanalisatsiooni liitumine ühiskanalistsiooniks

2016

OÜ Fashion Indecor

Külma- ja sooja- ja tagasi veetorude vahetamine
Kanalisatsioonitorude vahetamine.

2016

KÜ Maleva 33

Külma-, sooja- ja kanalisatsioonitorude vahetamine

2016

KÜ Estonia pst.25

Puru tee soojustorustiku rekonstrueerimine

2016

VKG Soojus AS

Veetorustiku lõigu rekonsrueerimine Oru linnaosas

2016 

OÜ Järve Biopuhastus

 Mõisamaa küla veevarustuse väljaehitamine

2016

 Kohtla Vallavalitsus

 Välisveetorustiku ehitamine  Sademeveetrassi torustiku ehitamine Väliskanalisatsioon torustiku ehitamine (Narva mnt 2a, Jõhvi)

2016

 Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Jõhvi Jumalailmumise Kogudus 

Mõisamaa küla majavalduste sisendite ja torustiku projekteerimise ning ehitustööd

 2016

Kohtla Vallavalitsus

Illuka mõisa peahoone hoonesisese küttesüsteemi ehitustööd, mille hulka kuulub küttesüsteemide torustike ehitustööde lõpetamine, küttekehade paigaldustööd (küttekehad tarnib Tellija), sulg- ja reguleerarmatuuride, termostaatite paigaldustööd, küttesüsteemide ühendus-, ja survestustööd, küttesüsteemide täitmis- ja reguleerimistööd hoone püsikütte tagamiseks.  

2016 

Scandec Ehitus OÜ

Külma-soojaveetotude ja kanalisatsioonipüstiku vahetamine

2016 

 KÜ Kohtla-Järve Ahtme mnt.73

Väliskanalisatsiooni vahetamine. Sisekanalisatsiooni torude vahetamine.

2016 

 Tammiku maja OÜ

I sissekäik Väliskanalisatsioonitorude vahetamine DN110 (SN8)

2016

Maleva 6 KÜ

Soojussõlmes kahekontuurilise SIEMENS automaatika paigaldamine Keevitatavate ventiilide vahetamine DN50.

2016

Puru tee 21 KÜ

 Kütteautomaatika SIEMENS paigaldamine   2016  KÜ  Jaama 35
 Keldris magistrali soojaveetorude vahetamine  2016  KÜ Aru 9

Külma-, sooja- ja kanalisatsioonitorude vahetamine

2016 

 KÜ Estonia pst.25

 Keldris magistraal külmaveetorude vahetamine DN63-DN25  2016  KÜ Jõhvi Jaama 30/2 
Keldris püstikute kütteventiilide paigaldamine DN25,DN20,DN15. Küttesüsteemi balanseerimine 2016 KÜ Sinivoore 7
Külma-,sooja- ja kanalisatsioonitorude vahetamine 2016 KÜ Maleva 13
Väliskanalisatsiooni torude vahetamine (DN250) 2016 KÜ Ahtme mnt.51

 

Põhilised teostatud tööd 

 

 Aasta

 Tellija nimi ja aadress 

 Kanalisatsioonitorustiku vahetus  

Soojavee-, külmavee- ja kanalisatsioonipüstikute avariikohas vahetamine 

Köögiplokis küttepüstikute radiaatorite vahetamine

2015

 KOHTLA-JÄRVE LINNA LASTEAED TUHKATRIINU

 Narva logistika-ja tööstuspargi infrastruktuurirajatiste ehitustöödega

2015 

 SA IDA-VIRUMAA TÖÖSTUSALADE ARENDUS

 Õlitehase Petroter3 küttevee avarii-tsirkulatsiooni sõlme ehitus

 2015

 VIRU KEEMIA GRUPP AS

 Jõuga küla veevarustuse ehitamine

 2015

 EESTI ENERGIA KAEVANDUSED AS

 Allmaapumplate rõhtpumpade paigaldamine

 2015

 OÜ EKVATEK PUMP

 Välisveevarustuse ehitamine aadressil Nurme kinnistu Pauliku küla Jõhvi vald Ida-Virumaa

 2015

 Nurme kinnistu Pauliku küla Jõhvi vald Ida-Virumaa

 Radiaatorite paigaldamine

 2015

 FREE TRADING OÜ

 Autopesula ehitamine Estonia pst.31, Kohtla-Järve linn

 2015

 Orti keskus OÜ

 Küttesüsteemi rekonstrueerimine

2015 

 KÜ Võidu 6 Kiviõli

 Sooja-, külmaveepüstiku, tsirkulatsiooni ja kanalisatsiooni vahetamine

2015 

 KÜ AHTME MNT 57

 Veetorude vahetamine, Kanalisatsioonitorude vahetamine

2015 

 KÜ MALEVA 9

 1.Soojusvaheti SWEP 25 paigaldamine.         2. Soojussõlmes SIEMENS kahekontuurilise automaatika paigaldamine.         3. Küttesüsteemi pumba  paigaldamine.

 2015

 KÜ  AHTME mnt. 73

 1. Soojussõlme renoveerimine. 2. Küttetorude osaline vahetamine. 3.Soojussõlmes torude isoleerimine. 4.Kütteautomaatika paigaldamine.  5.Külma-, sooja- ja tagasiveetorude vahetamine. 6. Keldris veetoorude vahetamine

 2015

 ESTONIA PST 25 KÜ

 Kahekontuurilise automaatregulaatori Siemens paigaldamine Küttesüsteemipumba Magna paigaldamine Soojussõlme isolatsiooni paigaldamine Veemõõtja soojavesi paigaldamine Kuulventiilide Naval vahetamine Küttesüsteemi püstikute kuulventiilide ja liiniseadeventiilide Comaз paigaldamine. Sisesoojustrassi avariikoha vahetamine.

2015 

 KÜ Soo 17 Kiviõli

 Külmavee-, soojavee-, tagasivee- ja kanalisatsioonitorude vahetamine

 2015

 KÜ MALEVA 13 

 Külmavee-, soojavee-, tagasivee- ja kanalisatsioonitorude vahetamine

2015 

 KÜ Metsapargi 10

 Külmavee-, soojavee-, tagasivee- ja kanalisatsioonitorude vahetamine

2015 

 KÜ Viru 21

 Väliskanalisatsiooni torude vahetamine (DN 160)

2015 

 KÜ Kaare 25

 1.Sahti demonteerimine.2. Kanalisatsioonipüstiku vahetamine. 3. Külmavee püstiku vahetamine.4.Sati taastamine.

2015 

 KÜ Aseri Metsa 2

 Väliskanalisatsiooni vahetamine

Kanalisatsiooni-, külmavee-, soojavee ja tsirkulatsiooni torude vahetamine

2015 

 KÜ VIRU 15

 

 

Põhilised teostatud tööd

 

Aasta

 

Tellija nimi ja aadress

 

Aidu karjääris

rikastusvabrikus ringveevarustusetrassi ehitamine

 2005

Põlevkivi Kaevandamise AS Aidu karjäär

Maidla, Maidla vald

 

Estonia Kaevanduses

soojussüsteemi magistraaltorustiku

renoveerimine,

soojustrassi renoveerimine

 

 

2005

Põlevkivi Kaevandamise AS Estonia kaevandus

Väike-pungerja, Mäetaguse vald

 

Kohtla-Järvel  Ehitajate 130a

soojustrassi montaaž

 

 

2006

TNC Components OÜ

Ehitajate 130a, Kohtla-Järve

 

Alajõe ja Mustajõe Piirivalvekordoni

väliskanalisatsioonitrassi ehitus

 

2006

Eesti Ehitus AS

Pärnu mnt.158/1,Tallinn

Elumajas, Jõhvi Nooruse 5a

sisekanalisatsiooni  ja siseveevarustuse süsteemide ehitus

2007

Silbet AS

Ahtme mnt.117,

Kohtla-Järve

 

Elumajas, Jõhvi Nooruse 7a

sisekanalisatsiooni  ja siseveevarustuse süsteemide ehitus

 

2007

Silbet AS

Ahtme mnt.117,

Kohtla-Järve

 

Elumajade Jõhvi Nooruse  5a, Nooruse  7a, Aasa 2, Aasa 4, Aasa 6, Aasa 8, Aasa 10 väliskanalisatsiooni- ja välisveetrasside ehitamine

2007

Silbet AS

Ahtme mnt.117,

Kohtla-Järve

 

Elumajas Kohtla-Järve Aru 3

sisekanalisatsiooni  ja siseveevarustuse süsteemide ehitus

 

2007

Smart Ehitus OÜ

Pärnu mnt.154, Tallinn

Aidu karjääris sadeveete pumpla renoveerimine

 

2007

Põlevkivi Kaevandamise AS Aidu karjäär

Maidla, Maidla vald

Aidu karjääris tuletõrjevee pumpla renoveerimistööd

 

 

2007

Põlevkivi Kaevandamise AS Aidu karjäär

Maidla, Maidla vald

Viru vanglas ja Arestimajas

vee-, kütte- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine

 

2007

OÜ Propipe

Pargi 1, Kiviõli

Viru vanglas ja Arestimajas

külmavee-, soojavee- ja tsirkulatsioonisüsteemide ehitamine

 

2007

AS Jumax

Olevi 1a, Kohtla-Järve

Narvas Kaubanduskeskuses Maxima

sise-, veevarustuse ja kanalisatsioonitrasside ehitamine

 

2008

OÜ Värimal

Kalda 2, Kohtla-Järve

Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas ja Jõhvi linnas  soojusarvestite projekteerimine ja paigaldamine

 

 

2008

AS Kohtla-Järve Soojus

Ritsika 1, Kohtla-Järve

Tallinnas Uuslinna 10, Valge 8 soojustorustiku rekonstrueerimine (450м)

 

 

 

2008

OÜ Scanweld Trassid

Tartu mnt.2, Tallinn

Kohtla-Järvel ühiselamu Jaaniku 2 renoveerimine

 

 

2008

OÜ Värimal

Kalda 2, Kohtla-Järve

VKG OIL AS põlevkivi töötlemise suund

UTT-3000 kütmine

 

2008

OÜ Uusvento

Kiige 7-1, Kohtla-Järve

Ida-Viru Maavalitsuse admin.hoones keskküttetorustiku renoveerimine

 

 

 

2009

Ida-Viru Maavalitsus

Keskväljak 1, Jõhvi

 

 

Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas soojustrasside survekatsetustööd

 

2009

Kohtla-Järve   Linnavalitsus

Keskallee 19, Kohtla-Järve

L/A Kirju-Mirju

rekonstrueerimine

(soojussõlm, küte,veevarustus)

 

2009

OÜ Värimal

Kalda 2, Kohtla-Järve

Estonia Kaevanduses

heitvee ja soojavarustuse torustike renoveerimine

2009

Eesti Energia Kaevandused AS Estonia Kaevandus

Väike pungerja, Mäetaguse vald

 

Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kaugkütte trasside rekonstrueerimine (4020м)

 

          2010

 

Kohtla-Järve   Linnavalitsus

Keskallee 19, Kohtla-Järve

Ritsika tänava

soojustrassi rekonstrueerimine (470 m)

 

 

2010

AS Magma

Puuvilla 19, Tallinn

 

Kaugküttetorustiku renoveerimine eelisoleeritud torude paigaldamisega, Järveküla tee 50, kaubanduskeskuse kaugküttega liitmiseks (544m)

 

          2010

OÜ VKG Energia

Järveküla tee 14,

Kohtla-Järve

Jõhvi Politsei- ja Päästeameti Ühishoone  sisese sadeveekanalisatsiooni ehitamine

2011

OÜ Elinord Ehitus

Koidu 27, 10136 Tallinn

Jõhvi Politsei- ja Päästeameti Ühishoone  sisese veevarustuse, tuletõrjevee, kanalisatsiooni ja küte osa ehitamine

2011-2012

OÜ Elinord Ehitus

Koidu 27, 10136 Tallinn

Jõhvi Politsei- ja Päästeameti Ühishoone  välis sadeveekanalisatsiooni,olmekanalisatsiooni ja veetrassi ehitamine

2011

OÜ Elinord Ehitus

Koidu 27, 10136 Tallinn

Jõhvis Rakvere 29 Maxxima

eelisoleeritud soojustarssi ehitamine

( 294m)

 

2011

OÜ Moodul Projekt

Pärnu mnt.69, Tallinn

 

Briketi-Virmalise tänava

eelisoleeritud soojustarssi renoveerimine (264 m)

 

2011

OÜ Oru Kodu

Kase 2-32, Kohtla-Järve

 

Aseri aleviku eelisoleeritud soojustrassi rekonstrueerimine (835m)

2011

AS EG Ehitus

Liivalaia 9, Tallinn

 

Tallinnas Majaka tn./Pallasti tn.

eelisoleeritud soojustrassi renoveerimine

( 1164m)

 

2011

AS Scanweld

Aiandi tee 21,

Harjumaa

Kohtla-Järve linna Sompa  linnaosas kaugkütte trasside rekonstrueerimine (9920 m)

 

2012

OÜ Sompa Maja

Aruserva 7, Kohtla-Järve

Kohtla-Järve linna Endla tänava  kaugkütte trasside rekonstrueerimine (297m)

2012

Kohtla-Järve   Linnavalitsus

Keskallee 19,

Kohtla-Järve

Ahtmes eelisoleeritud soojustrasside ehitus  lõikudes

K-82 – K-87 Ahtme, K-75 – K-82 Ahtme  ja K-14/12 – K-14/15 Ahtme  (1690m)

 

2012

AS VKG Soojus

Ritsika 1, Kohtla-Järve

Sompa katlamaja pumbajaama projekteerimine, seadmete montaaž ja ühendamine soojustrassiga ja täiendava soojustrassi väljaehitamine

 

2012-2013

OÜ Sompa Maja

Aruserva 7, Kohtla-Järve

Narva logistika- ja tööstuspargi infrastruktuurirajatiste/ eelisoleeritud soojustrassi ehitamine (4911m)

 

2012-2013

OÜ Manuflex Ehitus

Paljassaare põik 14, Tallinn

Jõhvis Grossi toidukaupluse välistrasside ja sissesüsteemide ehitamine

 

2013

OÜ Moodul Projekt

Pärnu mnt.69, Tallinn

Kohtla-Järvel eelisoleeritud soojustrasside ehitus

 

2013

AS VKG Soojus

Ritsika 1, Kohtla-Järve

OÜ TNC-Components territooriumil tuletõrjeveetrassi ehitamine

 

2013

OÜ Lumhold

Puškini 19, Narva

© 2017 OÜ CONSUMAT | Reg. nr.: 10045179 | Tartu mnt.33, 41538 Johvi | Tel: (+372) 511 7541 | e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.